Zarejestruj się
Moje konto logowanie
Wyszukiwanie zaawansowane
Polski English 
 
Teczki
 
 
Rzepy
 

ZASADY REALIZACJI
ZAMÓWIEŃ  

DZIAŁ INFORMACJI
Jeśli masz pytania prosimy o 
kontakt z Biurem Obsługi Klienta
w godzinach 8.00 - 16.00

tel. fax: +48 75 767-42-71

Tematyczna Tablica Ogłoszeń 

główny kanał informacyjny  
 

***
Zapisz się na newsletter
[ Dodaj ] [ Usuń ]
   
Regulamin 
   
 

Stary Regulamin do 25.12.2014


   

Regulamin sklepu internetowego halzbi.com - zamówienia krajowe

 

Sklep prowadzi sprzedaż towarów i usług za pośrednictwem sieci Internet.

Informacje o towarach i cenach umieszczone na stronie www.halzbi.com nie stanowią oferty w rozumieniu art. 61 Kodeksu Cywilnego , zaproszenie m do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu C ywilnego.

 

                    Zgodnie z wymogami obowiązującego prawa regulamin ten jest nieodpłatn ie u dostępn iony na stronach sklepu halzbi.com, dostępny jest on dla każdego klienta , umieszczono go w celu zapewnienia możliwoś ci zapoznania się z jego treścią przed zawarciem umowy. Prosimy się z nim zapoznać.            

 

Z asady opisane w regulaminie sklepu halzbi.com stosujemy również do wszystkich zamówień złożonych drogą telefoniczną oraz do zamówień złożonych przez osoby które z różnych powodów nie zapoznały się z nimi.

 

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego halzbi.com w zakresie:

zasad składania zamówień na produkty które są dostępne w Sklepie Internetowym halzbi.com,

sposobu dostarczania przez Halzbi zamówionych produktów do Kliena,

sposobu dokonania płatności przez Klienta za zamówiony towar,

poinformowania Klienta o sposobie wyświetlania na stronach Sklepu halzbi.com jednostkowej ceny sprzedaży każdego produktu,

poinformowania o uprawnieniach Klienta do anulowania zamówienia i do odstąpienia od umowy, do gwarancji, oraz wyjaśnia zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

 

W celu wydrukowania r egulamin u prosimy kliknąć na dole strony w ikonkę drukarki.

Integralną częścią niniejszego regulaminu są strony wyjaśniające zasady działania mechanizmów sklepu oraz kwestie rejestracji klienta w sklepie, zasad udzielania rabatów ich zwiazku z systemem punktowym, zasad wysyłki do innych krajów i inne.

Informacje zintegrowane z powyższym regulaminem znajdują się w działach: pomoc/o sklepie , o firmie i kontakt . Prosimy zapoznać się z treścią tych zakładek umieściliśmy tam dużo pomocnych podpowiedzi. Prosimy zapoznać się również z tekstem uzupełniającym na ten czas . Strona Główna linka zaznaczona kolorem czerwonym. Złożenie zamówienia oznacza zawarcie umowy kupna oraz akceptację regulaminu i opisanych tam warunków.

Złożenie zamówienia w każdym przypadku oznacza akceptację treści regulaminu, akceptację informacji o możliwości wydłużenia przez Halzbi terminu wysyłki ( są to sporadyczne sytuacje i występują tylko w koniecznych przypadkach ) ,

Regulamin - pytania i odpowiedzi
Dziennik Zmian Regulaminu

 

Podstawa prawna

art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204 z pó ź n. zm.) oraz art. 8 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 z pó ź n. zm.)

 

Słownik:

 

Halzbi – Zakład produkcyjny pod pełną nazwą Zakład Kaletniczy Halzbi Zbigniew Gwardecki

Sklep Internetowy halzbi.com – prowadzony jest pod domeną internetową www.halzbi.com

Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu Internetowego halzbi.com, klient dokonujący zakupów.

Konsument - klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupów w Sklepie Internetowym halzbi.com w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 221 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93)

Koszyk – funkcja Sklepu Internetowego halzbi.com, w koszyku widoczne są produkty które dobrowolnie przez Klienta zostały wybrane z zamiarem ich zakupu. Funkcja koszyka umożliwia Klientowi wpisanie a także ustalenie i modyfikację danych zamówienia, w szczególności: dodanie i usunięcie produktu z koszyka, ilość produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, formy płatności itp.

Strona produktu – strona z opisem szczegółowym danego produktu, na której przedstawione są zasadnicze informacje na temat produktu.

 

Informacje ogólne

 

Do korzystania ze Sklepu Internetowego halzbi.com, niezbędny jest:

- komputer z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera itp z włączoną funkcją cookie. Klient ma możliwość wyłączyć w przeglądarce tą funkcję ale może to utrudnić mechanizmowi sklepu prawidłowe utrzymanie informacji w koszyku podczas sesji.

- aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

3. Klient uprawniony jest i jednocześnie zobowiązany do korzystania ze Sklepu Internetowego halzbi.com zgodnie z regulaminem i z jego przeznaczeniem.

 

4. Klient przyjmuje do wiadomości i zobowiązany jest do powstrzymania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu Internetowego halzbi.com, zabronione jest Klientowi jakiekolwiek bezprawne ingerowanie w zawartość Sklepu Internetowego halzbi.com lub jego elementy techniczne. Zabronione jest wykorzystywanie Sklepu Internetowego halzbi.com do innych celów niż jego przeznaczenie.

 

5. Halzbi w dopuszczalnym przez prawo najszerszym możliwym zakresie nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego halzbi.com spowdowane przez inne podmioty w tym własne przerwy techniczne, przerwy spowodowane siłą wyższą, przerwy spowodowane niedozwolonym działaniem osób trzecich lub utrudnienia spowodowane niekompatybilnością Sklepu Internetowego halzbi.com z infrastrukturą techniczną po stronie Klienta.

Spis treści :

1. Strony dokonujące transakcji

2. Przedmiot przeprowadzanej transakcji, ceny, rabaty, koszty wysyłki

3. Formy składania zamówienia

4. Potwierdzenia zamówienia przez strony

5. Formy płatności

6. Dostawa towaru

7. Termin realizacji zamówienia

8. Reklamacje i zwroty

9. Gwarancja

10. Inne prawa, bezpieczeństwo i ochrona prywatności

10. Postanowienia końcowe

     11. Przydatne akty prawne i słownik

 


1. Strony dokonujące transakcji

Właściciel


a. Właścicielem Sklepu Internetowego
www.halzbi.com jest Zakład Kaletniczy Halzbi Zbigniew Gwardecki, zarejestrowany Wpisem do Ewidencji Działaności Gospodarczej Miasta Szklarska Poreba, pod numerem 2464/2003.

Siedziba / Dane firmy
Zakład Kaletniczy Halzbi Zbigniew Gwardecki
ul. Słowackiego 3/2
58-580 Szklarska Poręba

POLSKA
NIP: 584-188-10-13
REGON: 190204910
Wpis do Ewidencji Działaności Gospodarczej - Burmistrz Szklarskiej Poręby - numer 2464/2003

Więcej informacji o nas znajdziesz w dziale o firmie.

 

Kupujący
b. Stroną dokonującą zakupów w Sklepie Internetowym jest pełnoletnia osoba fizyczna zameldowana na pobyt stały lub czasowy na terytorium dowolnego kraju Unii Europejskiej w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową
(zgodnie z art. 221 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93) , lub firma której siedziba znajduje się na terytorium Polski , zwana dalej „Kupującym”lub "Klientem".

 

2. Przedmiot przeprowadzanej transakcji, ceny,rabaty, koszty wysyłki

 

    Informacje o towarach umieszczonych na stronach sklepu halzbi.com stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. Tak więc Klient decydujący się na przesłanie  zamówieni a za pomocą mechanizmów Sklepu, wyraza swoją wolę i składa propozycję zawarcia umowy ze Sklepem sprzedaży zamawianych towarów lub usług.

 

a. Przedmiotem transakcji prowadzonych przez Strony są produkty wymienione i opisane na stronie sklepu halzbi.com

b. Nie wykonujemy naszych wyrobów z materiałów powierzonych przez Kupującego.

c. Wszystkie ceny produktów na stronie www.halzbi.com są podane BRUTTO w złotych polskich. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany ceny w każdym terminie. Cena która jest podana przy każdym towarze w zamówieniu jest wiążąca. Jak już informowano ceny nie stanowią oferty w rozumieniu art. 61 Kodeksu Cywilnego zaproszenie m do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

d. Wszystkie ceny produktów na stronie www.halzbi.com są indywidualnie obniżane przez system rabatowy sklepu. Na wysokość obniżki ceny ma wpływ wielkość obrotu Klienta. Szerszy opis znajduje się na stronie Pomoc/ o sklepie.

e. Do kwoty wynikającej z zamówienia doliczamy koszty wysyłki, koszty te wynikają z wagi paczki, strefy kraju dostawy itp. koszty te pokrywa Kupujący. Kupujący jest w każdym przypadku informowany o wysokosci kosztów dostawy. Informacja ta przetworzona dla konkretnego zamówienia znajduje się w koszyku na dole strony, a w zakładce o sklepie umieszczono tabelę z kosztami wysyłki. Koszty te mogą ulec zmianie jeśli ulegną zmianie cenniki dostawcy czyli Poczty Polskiej.

3. Formy składania zamówienia

a. Zanim Kupujący złoży zamówienie powinien przeczytać regulamin, złożenie zamówienia oznacza akceptację regulaminu, oraz rozumienie faktu konieczności zapłaty, jeśli w regulaminie pominieto jakąkolwiek sprawę która zdaniem Kupującego jest istotna prosimy zapytać +48 075 7674271. Pozostajemy do dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach od 7,00 do 17,00.

b. Kupujący dokonuje zamówienia poprzez:

- koszyk - wypełnienie formularza zamówienia na stronie i kliknięcie przycisku z informacją o konieczności zapłaty.

- telefonicznie lub faksem +48 075 7674271 w godzinach od 7,00 do 17,00

c. Zamówienia w sklepie można składać 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu i przez cały rok. W sprawach pilnych prosimy o kontakt telefoniczny.

d. Kupujący zobowiązuje się do poprawnego i zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia formularza zamówienia.

e. Kupujący ma prawo zrezygnować z dokonania zakupu przed jego wysyłką. Zobowiązuje się w takiej sytuacji do powiadomienia o swojej rezygnacji drogą telefoniczną. Po wysyłce rezygnacja możliwa jest zgodnie z Ustawą w formie odstąpienia od umowy . Pouczenie o odstąpieniu p atrz pkt.8 Regulaminu

4. Potwierdzenie zamówienia przez Strony

a. Każde zamówienie złożone przez Kupującego, dla swojej ważności powinno zostać potwierdzone przez Sklep a w następnej kolejności przez Kupującego. Kupujący składający zamówienie proszony jest o potwierdzenie zamówienia poprzez kliknięcie na link podany w potwierdzeniu przesłanym przez Sklep. W przypadku braku potwierdzenia w ciągu 3 dni, zamówienie budzące wątpliwości zostanie anulowane. Jeśli klient nie posiada adresu e-mail a zdecydował się zamówić w sklepie internetowym prosimy o potwierdzenie telefoniczne tego zamówienia.

b. Sklep rezerwuje sobie w każdym przypadku prawo weryfikacji dokonanego zamówienia oraz jego anulowania w przypadkach w których istnieje uzasadniona wątpliwość co do rzetelności takiego zamówienia.

5. Formy płatności

a. Możliwe są następujące formy płatności :
-
za pobraniem – płatne przy odbiorze towaru lub na poczcie w przypadku AWIZO.
( ta forma - za pobraniem jest preferowana przez sklep halzbi.com )
-
przedpłata przelewem przed dostawą towaru ( ta forma ze względu na specyfikę możliwa jest tylko w uzgodnionych przypadkach - Prosimy bez uzgodnienia ze sklepem nie wpłacać samowolnie pieniędzy na konto sklepu - Dziękujemy ) – Jeśli wybrano przedpłatę wysyłamy list z danymi do przelewu. Kupujący wpłaca na podany numer konta kwotę zamówienia ( towar wraz z kosztami przesyłki ).
- Płatności z innych krajów niż Polska obsługiwane są przez
system PAYPAL - na żądanie zapłaty.

b. W przypadku zamówienia towaru, który określany jest jako „Na zamówienie”, lub w każdym innym przypadku gdy pojawi się taka potrzeba, sklep rezerwuje sobie prawo do wezwania Kupującego do dokonania pełnej przedpłaty na konto przed wysłaniem towaru.

6. Sposób d ostaw y towaru do Klienta i koszty dostawy w obrocie krajowym

a. Dostawa na terytorium Polski odbywa się za pośrednictwem P oczty Polskiej

Jest to przesyłk a kuriersk a pobraniowa o nazwie Pocztex Kurier 48 .

Koszt pakowania i dostawy paczki o wadze do 30 kg wynosi 14 PLN

Czas dostarczenia przesyłki wynosi średnio 48 godzin - ( od chwili nadania do dostarczenia przesyłki. )

Przesyłkę można monitorować na stronie http://emonitoring.poczta-polska.pl/

b. www.halzbi.com nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe dostarczenia przesyłek przez pocztę oraz inne firmy kurierskie. W sytuacjach wymagajacych interwencji Halzbi zrobi co tylko będzie możliwe aby pomóc Klientowi odszukać przesyłkę.

7. Termin realizacji

a. Produkty oferowane przez Sklep halzbi.com zazwyczaj dostępne z jego magazynu ale nie jest to regułą dlatego prawie każdemu produktowi nadano status ("Dostępny z magazynu"). Udostępnienie tak szerokiej oferty kolorystycznej stwarza sytuacje ( Ograniczenia ) w których występuje fizyczny brak w magazynie danego wyrobu w wybranym kolorze. W takich sytuacjach rezerwujemy sobie prawo do wydłużenia terminu wysyłki . Dotyczy to również dużych ilości zamówień. Standardowy termin wysyłki od 3 do 14 dni przy czym należy rozumieć że 14 dni nie jest wiążące i Halzbi rezerwuje sobie prawo do wydłużenia tego terminu w razie takiej konieczno ś ci .

b. Produkty określane jako „Na zamówienie” dostarczane są w terminach oddzielnie ustalonych i zaakceptowanych przez obie strony. Termin takiej dostawy zależny jest od stanów magazynowych produktów oferowanych przez Sklep.

c. Termin realizacji zamówienia ( patrz pkt. 7 a )rozumiany jest jako czas upływający od otrzymania przez Sklep potwierdzenia zamówienia przez Kupującego ( przy paczce pobraniowej ) lub wpływu pieniędzy na konto ( przy uzgodnionej przedpłacie ) do chwili wysłania przesyłki. Jako bazę przyjmuje się dni robocze.

d. Jeżeli zamówienie składa się z kilku produktów, to wysyłka następuje po skompletowaniu całości. Termin realizacji liczy się do najdłuższego terminu realizacji każde j z jego części. Jeżeli Kupujący postanowi inaczej oznacza to że zgadza się ponieść koszty poszczególnych wysyłek.

e. O przewidywanym terminie realizacji takiego zamówienia Kupujący będzie informowany indywidualnie, w formie elektronicznej (e-mailem), w momencie potwierdzenia przyjęcia zamówienia, lub telefonicznie. Informacje o stanie zamówienia są umieszczane również w panelu po zalogowaniu. Wszelkie zapytania prosimy kierować wyłącznie drogą telefoniczną. Nie odpowiadamy na e-maile.

 

8. Odstąpienie od umowy, zwrot towaru, Reklamacje i rozliczenie

 

a. Z dniem 25.12.2014 znikło pojęcie niezgodności towaru z umową.

 

Od dnia 25.12.2014 zgodnie z art. 8 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 z pó ź n. zm.) klient ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży w terminie 1 4 dni od daty dostarczenia towaru, bez podania przyczyn. Zwracany towar musi być nowy, niezniszczony, posiadać niezniszczone, oryginalne nalepki, powinien być kompletny i nie może być użytkowany w czasie od zakupu do chwili zwrotu w innych celach niż sprawdzenie oczekiwań konsumenta .

Konsument ma bowiem prawo rozpakować towar i sprawdzić, czy spełnia jego oczekiwania (np. przymierzyć, wypróbować). Z ustawy wynika, że konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, chyba że halzbi.com nie poinformował konsumenta o prawie odstąpienia od umowy zgodnie z wymaganiami z art. 12 ust. 1 pkt 9 ustawy.

 

Z tego powodu poniżej informujemy o przysługujących konsumentowi prawach wynikających z ustawy.

 

Treść Załącznika do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. (poz. 827)

Załącznik nr 1

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

WZÓR POUCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia [1]

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas [2] o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. [3]

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia

innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. [4]

[5]

[6]

Instrukcja wypełniania:

[1] Proszę wpisać jeden z następujących fragmentów tekstu w cudzysłowie:

w przypadku umów o świadczenie usług lub umów, których przedmiotem jest dostarczanie wody, gazu lub energii elektrycznej, w przypadku gdy nie są one dostarczane w ograniczonej objętości lub w ustalonej ilości, dostarczanie energii cieplnej lub dostarczanie treści cyfrowych, które nie są dostarczane na nośniku materialnym: „zawarcia umowy.”; w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy (np. umowy sprzedaży, umowy dostawy lub umowy o dzieło będące rzeczą ruchomą): „w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.”; w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno: „w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy.”; w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy dostarczanych partiami lub w częściach: „w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej partii lub części.”; w przypadku umów o regularne dostarczanie rzeczy przez czas oznaczony: „w którym weszli Państwo w posiadanie pierwszej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie pierwszej z rzeczy.”.

[2] Proszę wpisać Państwa nazwisko, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, Państwa numer telefonu, numer faksu i adres e-mail.

Dziennik Ustaw – 21 – Poz. 827

[3] Jeżeli umożliwiają Państwo konsumentowi wypełnienie i przesłanie informacji o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną na Państwa stronie internetowej, proszę wpisać, co następuje: „Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej [proszę wstawić adres strony internetowej]. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).”.

[4] W przypadku umów zobowiązujących do przeniesienia własności rzeczy, w których nie zaproponowali Państwo, że odbiorą rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, proszę wpisać, co następuje: „Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.”.

[5] Jeżeli konsument otrzymał rzeczy w związku z umową:

a) proszę wpisać:

– „ Odbierzemy rzecz”; lub

– „ Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz lub ... [proszę tutaj wpisać nazwę i pełny adres pocztowy, w przypadku gdy ma to zastosowanie, osoby upoważnionej przez Państwa do odbioru rzeczy], niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.”;

b) proszę wpisać:

– „ Ponosimy koszty zwrotu rzeczy.”;

– „ Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.”;

Jeżeli w przypadku umowy zawieranej na odległość nie oferują Państwo ponoszenia kosztów zwrotu rzeczy, a rzecz ze względu na swój charakter nie może zostać w zwykły sposób odesłana pocztą: „Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy: ... PLN [proszę wpisać kwotę]”; lub jeżeli nie można, rozsądnie oceniając, wcześniej obliczyć kosztów zwrotu rzeczy: „Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. Wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę około ... PLN [proszę wpisać kwotę].”; lub

Jeżeli, w przypadku umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa, rzecz ze względu na swój charakter nie może zostać w zwykły sposób odesłana pocztą, a dostarczono ją do miejsca zamieszkania konsumenta w chwili zawarcia umowy: „Odbioru rzeczy dokonamy na nasz koszt”; oraz

c) proszę wpisać: „Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.”.

[6] W przypadku umów dotyczących świadczenia usług lub dostarczania wody, gazu lub energii elektrycznej, w przypadku gdy nie są one dostarczane w ograniczonej objętości lub w ustalonej ilości, lub dostarczania energii cieplnej, proszę wpisać, co następuje: „Jeżeli zażądali Państwo rozpoczęcia świadczenia usług lub dostarczania wody/gazu/energii elektrycznej/ energii cieplnej [niepotrzebne skreślić] przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, zapłacą nam Państwo kwotę proporcjonalną do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy.”.

 

Informujemy konsumenta o braku prawa odstąpienia od umowy na podstawie art. 38 ustawy lub okolicznościach, w których konsument traci prawo odstąpienia od umowy. Okoliczności t e są zamieszczone w katalog umów z art. 38 Ustawy , od których prawo do odstąpienia nie przysługuje. Poniżej treść Art 38

 

Treść Art. 38 Ustawy.

     Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

8) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

11) zawartej w drodze aukcji publicznej; Dziennik Ustaw – 9 – Poz. 827

12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

b. W przypadku chęci skorzystania z praw wynikających z ustawy, Kupujący na własny koszt wyśle produkt zwykłą paczką na adres Sklepu. Dodatkowo Kupujący prześle listem poleconym, pisemne oświadczenie w/g wzoru o odstąpieniu od umowy kupna oraz fakturę VAT.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Pouczenie: Po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym odstapienia od umowy formularz ten należy wydrukować, wypełnić i podpisać. Następnie odesłać go w formie papierowej wraz z towarem i Fakturą VAT, na własny koszt, przesyłką ekonomiczną za pośrednictwem Poczty Polskiej, na adres Firmy Halzbi w terminie 14 dni od daty odbioru.

Wypełnić tylko w przypadku rzeczywistej chęci odstąpienia od umowy

Adresat

Zakład Kaletniczy Halzbi Zbigniew Gwardecki Słowackiego 3/2 58-580 Szklarska Poręba tel 505067075 lub 757674271

Ja/My (*) ni ż ej podpisany/podpisani(*) niniejszym informuję/informujemy (*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy (*) umowy dostawy następujących rzeczy (*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy (*) /o świadczenie następującej usługi (*)

Data zawarcia umowy (*) /odbioru (*) oraz nr Faktury VAT .............................

Imię i nazwisko konsumenta(-ów) ............................

Adres konsumenta(-ów) ........................

Podpis konsumenta(-ów) .....................................

- Zwrot możliwy jest tylko na rachunek bankowy prosimy podać jego numer ..........................................

Data ............................

     Regulamin halzbi.com w punkcie 8.a) poinformowa ł mnie o przys ł uguj ą cych konsumenta prawach oraz o okoliczno ś ciach wynikajace z Art. 38 Ustawy w których konsument ma brak prawa do odst ą pienia od umowy lub gdy je traci.

(*) Niepotrzebne skreślić.

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY - DO DRUKU

 

Rozliczenie po odstąpieniu od umowy        

Jeśli konsument skorzysta z prawa odstąpienia od umowy, halzbi w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Zasadą jest zatem, że konsument powinien otrzymać nie tylko zwrot zapłaconej ceny za towar, ale też zwrot zapłaconych kwot za przesłanie towaru ze sklepu do konsumenta. Jest jednak istotne ograniczenie. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sklep halzbi.com , przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów (art. 33 ustawy). Jeśli więc np. sklep oferował tanią wysyłkę przesyłką ekonomiczną , klient wybrał przesyłkę kurierską lub priorytetową kierując się skróceniem czasu dostawy , a następnie po otrzymaniu towaru odstąpił od umowy, to sklep powinien mu zwrócić koszty przesyłki jak za przesyłkę ekonomiczną.

Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz przedsiębiorcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, halzbi.com nie wyraza zgody na to aby firma Halzbi sam a odbier ała tą rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

Koszty odesłania rzeczy do sklepu w każdym przypadku ponosi konsument. Halzbi nie zgadza się aby sklep halzbi.com pon osił te koszty i w tym celu w regulaminie halzbi.com poinformowano konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów. Zgodnie z Ustawą taką informację konsument powinien otrzymać jeszcze przed zawarciem umowy.

 

c. Sklep zobowiązuje się do zwrotu pieniędzy za odesłany towar w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy oraz zwrotu wystawionej faktury VAT, na konto podane przez Kupującego w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy.

d . Firma Halzbi nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia towaru powstałe w trakcie transportu. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji związanych z uszkodzeniem produktu podczas transportu jest protokół uszkodzeń, spisany z Kurierem w chwili odbioru przesyłki. Zawsze sprawdzaj zawartość paczki w obecności kuriera ( listonosza ) jeśli w momencie odbioru przesyłki są widoczne uszkodzenia paczki. Pamiętaj! Masz prawo żądać protokołu uszkodzeń od kuriera ( listonosza ) w takich sytuacjach.

 

Sklep halzbi.com ma obowiązek dostarczyć towar bez wad.

 

e. Gdy nowy towar zawiera wady , Kupujący może skorzystać z gwarancji producenta. Kupujący w terminie 1 4 dni od daty zakupu zgłasza wadę u producenta ( czytaj poniżej ). Sklep zobowiązuje się w ciągu 14 dni od chwili skutecznego dostarczenia przez kupującego wadliwego przedmiotu rozpatrzyć reklamację.

f. Przed złożeniem reklamacji należy się skontaktować ze sklepem telefonicznie 505067075 lub 757674271 . Zgodnie z prawem reklamację należy składać poprzez wysłanie odpowiedniego oświadczenia, w formie pisemnego zgłoszenia wysłanego na adres właściciela sklepu.

 

Zakład Kaletniczy Halzbi Zbigniew Gwardecki

ul. Słowackiego 3/2

58-580 Szklarska Poręba

 

Oświadczenie powinno zawierać opis wady oraz oczekiwania klienta ( naprawa, wymiana na nowy wolny od wad lub zwrot pieniądzy ) . Wysłanie oświadczenia oraz towaru który nie spełnia kryteriów nie jest równoznaczne z pozytywnym rozpatrzeniem reklamacji. Wadliwy towar powinien być zwrócony zwykłą p rzesyłką pocztową ekonomiczną aby nie mnożyć kosztów - zwracamy tylko za przesyłkę ekonomiczną, ( Reklamacje będą uwzględniane tylko w uzasadnionych przypadkach. Koszty nieuzasadnionych reklamacji ponosi strona reklamująca.

 

Zwroty nowego towaru który nie zawiera wad fabrycznych ( nie dotyczy sladów złego użytkowania oraz wad nabytych w trakcie nieumiejętnego użytkowania w czasie pomiędzy wysyłką a reklamacją ) są możliwe w terminie 1 4 dni od daty otrzymania przesyłki opisano te przypadki w punktach 8 A, B,C. Zwroty NIE SĄ MOŻLIWE w przypadku zakupu towaru wykonanego na indywidualne zamówienie w/g pomysłu klienta.

g. Sklep halzbi.com ponosi odpowiedzialność gdy otrzymany towar jest niezgodny z treścią zamówienia.

h. Różnice w wyglądzie towaru zamówionego z otrzymanym, wynikające z indywidualnego ustawienia monitora komputera Klienta (kolor, temperatura kolorów, proporcje obrazu, itp.) nie stanowią podstawy do uznania reklamacji.

9. Gwarancja

a. Wszelkie towary dostępne w Sklepie halzbi.com są fabrycznie nowe i są objęte gwarancją producenta.

b. Gwarancją nie są objęte wady wynikające z nieprawidłowego korzystania z rzeczy

c. Gwarancja wynosi 12 miesięcy.

Przed złożeniem reklamacji należy się skontaktować ze sklepem telefonicznie 505067075 lub 757674271 . Reklamację należy składać poprzez wysłanie odpowiedniego oświadczenia, w formie pisemnego zgłoszenia wysłanego na adres właściciela sklepu.

Zakład Kaletniczy Halzbi Zbigniew Gwardecki

ul. Słowackiego 3/2

58-580 Szklarska Poręba

Oświadczenie powinno zawierać opis wady oraz oczekiwania klienta ( naprawa, wymiana na nowy wolny od wad lub zwrot pieniądzy ) . Wysłanie oświadczenia oraz towaru który nie spełnia kryteriów nie jest równoznaczne z pozytywnym rozpatrzeniem reklamacji. Wadliwy towar powinien być zwrócony zwykłą przesyłką pocztową ekonomiczną aby nie mnożyć kosztów - zwracamy tylko za przesyłkę ekonomiczną, ( Reklamacje będą uwzględniane tylko w uzasadnionych przypadkach. Koszty nieuzasadnionych reklamacji ponosi strona reklamująca. Nie wyrażamy zgody na przesyłanie zwrotów za pomocą przesyłek pobraniowych ( takie przesyłki nie będą odbierane a koszty nie będą zwracane ).

Halzbi nie wyraża zgody na inną formę złożenia reklamacji niż opisana powyżej.

  WZÓR FORMULARZA REKLAMACJI

Pouczenie

Halzbi udziela gwarancji za ewentualne wady rzeczy na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego o rękojmi. Znika więc pojęcie "niezgodności towaru z umową". Halzbi odpowiada z tytułu rękojmi.

       Z nowych przepisów (wchodzących w życie 25 grudnia) wynika, że jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady. Jeżeli kupującym jest konsument, może zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

Jeżeli kupujący będący konsumentem zażądał wymiany rzeczy z wadą lub usunięcia tej wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

 

 

10. Inne prawa bezpieczeństwo i ochrona prywatności

 

Sklep jest profesjonalnym programem którego priorytetem jest zapewnienie bezpieczeństwa danych Kupującego.

Sklep jest oparty na klikustopniowej strukturze, program sklepu posiada wiele warstw zabezpieczających, są one doskonałą ochroną oraz skutecznie bronią dostępu do danych klientów.

a. Złożenie zamówienia oznacza zgodę Kupującego na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych zawartych w zamówieniu przez właściciela Sklepu, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych Pz.U.N 133 poz. 883.

b. Przekazane przez Kupującego dane wykorzystywane są wyłącznie do celów związanych z realizacją zamówienia oraz w celach marketingowych firmy Halzbi i nie są nigdy przekazywane osobom trzecim, instytucjom ani firmom.

c. Kupujący ma prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania, aktualizacji i usunięcia. Użytkownicy zalogowani mogą poprawiać dane osobiście na swoim koncie. Konta z usuniętymi danymi " pustymi nie wypełnionymi polami " mogą zostać usunięte bez uprzedzenia wła ś ciciela konta przez administratora w ramach tzw. odchudzania bazy danych. Konta bezimienne usunięte w ten sposób tracą bezpowrotnie historię zamówień oraz ilość punktów co się z automatu wiąże z utratą rabatu. Osobom niezarejestrowanym w systemie sugerujemy bezpośredni kontakt z Biurem Obsługi Klienta drogą telefoniczną.

d. Zarejestrowanie w systemie newsletter adresu email klienta jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na otrzymywanie korespondencji z ofertami handlowymi naszej firmy. Administrator sklepu wprowadził do systemu newsletter adresy wszystkich klientów starego sklepu. W każdej chwili klient może swój adres osobiście z systemu wyrejestrować.

11. Postanowienia końcowe

a. Wszelkie informacje zamieszczone obok produktu pochodzą od Producenta produktu na teren Polski i wszystkich innych krajów Unii Europejskiej. Sklep www.halzbi.com zastrzega sobie prawo do ewentualnych błędów w takim opisie oraz do zmian opisu.

b. Produkty i nazwy oferowanych produktów, używane są w celach informacyjnych i pozostają własnością ich Właścicieli. Tytuły czasopism, książek itp używane są w celach informacyjnych i pozostają własnością ich Właścicieli. Firma Halzbi nie rozprowadza ani wspomnianych książek ani czasopism, nie rozprowadza również Pisma Świętego w żadnym przekładzie. Firma Halzbi jest producentem okładek na te publikacje. Inaczej mówiąc szanujemy prawa autorskie osób trzecich i prosimy o uszanowanie naszych praw.

c. Sklep nie wypożycza oferowanych produktów do testowania przez Kupującego.

d. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją wszystkich warunków określonych w Regulaminie, jest również równoznaczne z akceptacją zasad zakupu towaru opisanych na innych stronach Sklepu.

e. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

f. Spory strony będą rozpatrywać na zasadzie polubownej a w przypadku nie dojścia do porozumienia Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów jest sąd właściwy dla siedziby Sklepu www.halzbi.com .

g. Szybko zmieniająca się rzeczywistość w której żyjemy wymaga aby własciciele sklepu www.halzbi.com zastrzegli sobie prawo do zmiany oraz do poprawiania regulaminu. Wprowadzania do niego nowych punktów odnoszących się do nowych spraw, praw w świecie realnym oraz zjawisk w sieci Internet.

12. Przydatne akty prawne

Kodeks Cywilny - Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 (Dz. U. z 2014 r. poz.121 z zm.);

Ustawa o prawach konsumenta - Ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (Dz. U. z 2014 r poz. 827);

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 (Dz. U z 2013 r poz. 1422 z zm.).

Informujemy że prezentowany katalog produktów nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 61 Kodeksu Cywilnego , jest zaproszenie m do zawarcia umowy kupna w rozumieniu art. 71 Kodeksu C ywilnego na zasadach opisanych w regulaminie . Zgodnie z punktem 11&g zastrzegamy sobie prawo do jego zmiany i do zmiany treści regulaminu. O zmianach zwykle informujemy na stronach i newsletterem ale nie jest to regułą . Kliknij aby się dopisać do Newslettera. Zmiany umieścimy w Dzienniku Zmian Regulaminu ale nie jest to regułą.

 

 
  

 |  Strona główna  |  Promocje  |  Nowości  |  Bestseller  |  O firmie  |  Regulamin  |   |  Drukarnia  | 
Oprogramowanie sklepu internetowego - Firma Sote
Pomysł, wzornictwo, projekt, grafika, logistyka, konfiguracja i wykonanie - Firma Halzbi. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Sklepy internetowe